top of page

ANBI

Doel van de Stichting Tielen Festival van Muziekvereniging Concordia Meterik

  • Een legaat met verplichting van een overleden lid van Muziekvereniging Concordia beheren.

  • Het laten organiseren van een toernooi in de lichte muziek voor fanfare- en harmonieorkesten door een stichting opgericht door Concordia. Deze heeft de naam 'Stichting Organisatie Entertainment Concousen' (SOEC).

Met als doel:

  • Het speelplezier voor de muzikanten vergroten.

  • Dat de jeugd zich weer meer gaat (en ook blijft) interesseren in deze cultuurvorm.

  • Het grote publiek weer naar de concertzalen krijgen.

  • Verschillende cultuurvormen met elkaar in verbinding brengen, waardoor er over en weer meer waardering voor elkaar ontstaat.

  • Muziekverenigingen internationaal met elkaar laten wedijveren en elkaar leren waarderen.

  • Speciale projecten organiseren, gericht op de jeugd. Dit in samenwerking met de KNFM, Bond van Orkestdirigenten en het sectorinstituut Kunstfactor.

  • Het behouden van dit cultuurgoed.

Voor de organisatie stelt het fonds de revenuen van dit fonds ter beschikking van de organisatie. Dit als bijdrage in de exploitatie van het toernooi. Verder subsidie van Gemeente Provincie en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Beleidsplan

De SOEC voert voor Concordia de doelstellingen van het fonds uit. De SOEC organiseert tweejaarlijks een entertainmentconcours voor amateur harmonie- en fanfareorkesten. Dit onder de naam TEMA (Tielen Entertainment en Music Award). Locatie: Maaspoort Venlo.

Een deskundige vakjury beoordeeld de deelnemers. Deze komen uit het hele land, alsmede België en Duitsland. Voor de winnaar is er de Tielen trofee (vernoemd naar de gever van het legaat).

 

Stichting Tielen Festival Muziekvereniging Concordia Meterik ziet toe dat het onder de doelstellingen van het fonds wordt georganiseerd.

Extra info

Meer informatie (waaronder het fiscaal nummer) is te vinden in dit document. Daarnaast zijn de jaarverslagen te bekijken van:

bottom of page