top of page

CIK

In 2014 is het idee ontstaan binnen Muziekvereniging Concordia Meterik om een project op te zetten in samenwerking met Basisschool Onder de Wieken. Middels dit project willen we kinderen op de basisschool kennis laten maken met muziek, in de breedste zin van het woord. Op deze manier leren

de kinderen meer over de muziekvereniging in het dorp, maar ook over muziek in het algemeen. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de naam ‘Concordia in de Klas’ (CIK)

 

Elk jaar hebben we een ander thema binnen het project, waardoor het leuk blijft voor de kinderen om meerdere jaren mee te doen aan het project dat op de basisschool wordt gegeven. Door verschillende leden van onze eigen vereniging worden lesideeën ontwikkeld en zij proberen de kinderen wekelijks te laten ervaren hoe het is om met muziek bezig te zijn. Hiervoor wordt er gewerkt met instrumenten die ook binnen de muziekvereniging gebruikt worden. Het project vindt enkele middagen tijdens schooltijd plaats. Hierdoor proberen we het laagdrempelig te houden en alle kinderen de mogelijkheid te geven om kennis te maken met cultuureducatie.

 

Er vindt van CIK een eindpresentatie plaats in MFC de Meulewiek. Hierbij kunnen alle kinderen die mee hebben gedaan aan iedereen laten zien wat ze geleerd hebben. Ook krijgen leerlingen deze avond de mogelijkheid om kennis te maken met de fanfare en drumband en je eventueel al aan te melden voor gratis proeflessen op slagwerk of blaasinstrument.

 

Dit artikel laat zien dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met muzieklessen op de basisschool! 

bottom of page