top of page

Instrumentenonderhoud

Wanneer je een instrument van de vereniging gebruikt, dan heb je de verplichting om hier netjes en volgens de regels mee om te gaan. Hierbij hoort ook het onderhoud van de instrumenten.


Als muzikant heb je hierin een heel belangrijke rol. Goed onderhoud verlengt namelijk de levensduur van instrumenten en voorkomt dure reparaties.

Een instructie waarin wordt uitgelegd hoe je je instrument op de juiste manier kunt onderhouden is hier te vinden.

Mocht je problemen hebben met je instrument, bel of app dan met onze contactpersoon voor beheer en onderhoud op 06 5325 2670. Ook voor de aanschaf van materialen kun je contact opnemen met dit nummer.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Ook Muziekvereniging Concordia hecht veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In deze privacy policy wordt op een heldere en transparante manier uitgelegd welke maatregelen er zijn getroffen en hoe Muziekvereniging Concordia omgaat met persoonsgegevens.

bottom of page